Vocal del Patronat

Nomenat per la via de l’article 9.2.b) dels Estatuts: Tres persones nomenades pel Govern de la Generalitat de Catalunya, una de les quals, designada necessàriament pel mateix Govern, n’ostentarà la vicepresidència.

Josep Pallarès i Marzal

El Perelló, 1967

És director general d’Universitats de la Generalitat de Catalunya des de l’any 2016. És llicenciat en Ciències Físiques (B) i doctor per la UPC.

Titular d’Escola Universitària (URV, 1991-2000), Titular d’Universitat (URV, 2000-2009).

Catedràtic d’Universitat (URV, des de 2009).

Director del Departament d’Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica (2000-2006).

Vicerector de Transferència i Innovació (2006-2008), Vicerector de Personal Docent i Investigador (2000-2014) i Vicerector de Política Acadèmica i PDI

Ha sigut l’investigador principal en projectes de recerca competitius del Plan Nacional, CONSOLIDER i Europeus (7 PM).

Director de 7 tesis doctorals i autor de més de 100 articles en revistes internacionals indexades.

Paraules clau
FUB, governança, responsables

Data d’actualització
19/09/2016

Font d’informació
Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes