Acords de Govern de la Generalitat de Catalunya

DATA D’APROVACIÓ TIPUS D’AUTORITZACIÓ
28/03/2017 Formalització d’una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 500.000 euros (cinc-cents mil)
28/03/2017 Formalització d’una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim d’1.000.000 d’euros (un milió)
28/03/2017 Formalització d’una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 2.000.000 d’euros (dos milions)
28/03/2017 Formalització d’una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim d’1.000.000 d’euros (un milió)
13/12/2016 Formalització d’una operació d’endeutament a llarg termini per un import màxim d´1.126.000 euros (un milió cent vint-i-sis mil)
13/12/2016 Formalització d’una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 2.000.000 d’euros (dos milions)
05/04/2016 Formalització d’una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 500.000 euros (cinc-cents mil)
05/04/2016 Formalització d’una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim d’1.000.000 d’euros (un milió)
05/04/2016 Formalització d’una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 2.000.000 d’euros (dos milions)
01/12/2015 Formalització d’una operació d’endeutament a llarg termini per un import màxim de 775.374 euros (set-cents setanta-cinc mil tres-cents setanta-quatre)
03/11/2015 Formalització d’una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 2.000.000 d’euros (dos milions)
31/05/2015 Formalització d’una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 500.000 euros (cinc-cents mil)
26/05/2015 Formalització d’una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 500.000 euros (cinc-cents mil)
31/03/2015 Formalització d’una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 500.000 euros (cinc-cents mil)
24/03/2015 Formalització d’una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim de 2.000.000 d’euros (dos milions)
20/01/2015 Formalització d’una operació d’endeutament a curt termini per un import màxim d’1.000.000 d’euros (un milió)

Data d’actualització
19/04/2017

Font d’informació
Àrea de Gestió Econòmica

Imprimir