Relació de contractes

A continuació podeu consultar la relació de contractes signats a partir de l’1 de gener de 2015, ordenats de més recent a més antic.

No s’inclouen en aquest llistat els següents contractes:

  1. Contractes que entrin amb conflicte amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
  2. Contractes que incloguin acords de confidencialitat
  3. Contractes per adjudicació directa per raó de l’import quan el valor estimat del contracte és inferior o igual a 12.000 euros

Data d’actualització
07/03/2017

Font d’informació
Àrea Econòmica Corporativa

Imprimir