Sol·licitud d’accés a la informació

Els camps marcats amb * són obligatoris

Nom i cognoms *

DNI/NIE *

Si actueu en nom propi indiqueu

Adreça personal *

Població *

Adreça electrònica

Telèfon

Aquestes dues dades ens permetran una millor comunicació amb vostè. Si ens proporcioneu la vostra adreça electrònica i no ens indiqueu res en sentit contrari la utilitzarem per respondre la vostra sol·licitud

Si actueu en nom i representació d’una persona jurídica indiqueu-ne

Nom o raó social *

Adreça postal *

CIF *

SOL·LICITA accedir a la informació següent *

Motiu de la sol·licitud

Les seves dades personals s’incorporaran al fitxer Registre d’entrada i sortida de documents creat per la Fundació Universitària Balmes (FUB) per deixar constància de sol·licituds rebudes, realització de tràmits i seguiment d’actuacions. No es cediran a tercers. En omplir aquest formulari la FUB entén que autoritza aquest tractament. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-se a la FUB Carrer Perot de Rocaguinarda, 17 (08500 - Vic)