Vicepresident primer del Patronat

Nomenat per la via de l’article 9.2.b) dels Estatuts: Tres persones nomenades pel Govern de la Generalitat de Catalunya, una de les quals, designada necessàriament pel mateix Govern, n’ostentarà la vicepresidència.

Arcadi Navarro i Cuartiellas

Sabadell, 1969

És el secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya des de gener de 2016. Llicenciat en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Doctorat en Genètica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

1999 Treball a la Universitat d’Edimburg en genètica de poblacions.
2002 Incorporació a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) com a investigador del programa Ramon y Cajal.
2006 Professor ICREA.
2010 Catedràtic de genètica a la Universitat Pompeu Fabra (UPF).
2009-2013 Vicerector de l’Institut de Biologia Evolutiva (UPF-CSIC) i coordinador del Programa de Biologia Evolutiva i Sistemes Complexos del departament de Ciències Experimentals de la Salut.
Des del 2013, col·labora amb el Centre de Regulació Genòmica (CRG) dirigint el projecte EGA@Barcelona, la instal·lació a Barcelona de la base de dades de l’European Genomephenome Archive.
Director al departament de Ciències Experimentals i de la Salut de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) liderant un grup de recerca en Genòmica Evolutiva.
Ha publicat més de 100 articles i llibres sobre genòmica i evolució.
És membre fundador i voluntari de Demòcrates de Catalunya.

Paraules clau
FUB, governança, responsables

Data d’actualització
19/09/2016

Font d’informació
Secretaria General de la Fundació Universitària Balmes